Politica de non-niscriminare a Detaconcept Uitzendgroep BV

 

Articolul 1 Dispoziții generale

Detaconcept Uitzendgroep BV are sediul la Gravenzandseweg 4, 2291 PE Wateringen. Politica de nediscriminare a Detaconcept Uitzendgroep BV este prevăzută în prezentul Cod de conduită.
În calitate de agenție de angajare temporară, Detaconcept Uitzendgroep BV este membru al ABU și are obligația să respecte standardele impuse pe care ABU le-a stabilit în ceea ce privește comportamentul adecvat al membrilor, pentru a proteja operațiunile comerciale responsabile social. Scopul Codului de conduită este de a le oferi angajaților permanenți, angajaților temporari ai agențiilor și clienților/angajaților Detaconcept Uitzendgroep BV claritate cu privire la modul în care se face un tratament intenționat și neintenționat, interzis de lege, pe motive de sex, rasă, origine etnică sau culoarea pielii, naționalitate, religie, filozofie de viață, apartenența politică, stare civilă, orientare sexuală, dizabilitate și vârstă. 

Codul de conduită bazat pe legile și reglementările olandeze 

Punctul de plecare al Codului de conduită constă în prevenirea și combaterea discriminării la locul de muncă și în domeniul profesional, denumit în continuare Codul de conduită. Acesta este prevăzut pe principiul din articolul 1 din Constituția Olandei. Detaconcept Uitzendgroep acționează în conformitate cu legile și reglementările aplicabile în Olanda în ceea ce-i privește pe angajații permanenți, angajații temporari ai agențiilor și clienți/angajatori și alte agenții de angajare temporară, și nu va face discriminări directe sau indirecte. Discriminarea directă înseamnă să se facă o distincție în abordarea sau tratamentul persoanelor în funcție de sex, rasă, origine etnică sau culoarea pielii, naționalitate, religie, filozofie de viață, apartenență politică, stare civilă, orientare sexuală, dizabilitate și vârstă. Discriminarea indirectă înseamnă să se facă o distincție bazată pe un criteriu neutru, care afectează în mod disproporționat anumite persoane în raport cu caracteristicile personale menționate mai sus, toate acestea în absența unei justificări obiective. 

Prevenirea discriminării intenționate și neintenționate

Codul de conduită se aplică în primul rând la Detaconcept Uitzendgroep BV ca o organizație de angajare, care vizează angajații permanenți, angajații temporari și clienții/angajatorii. Codul de conduită a fost elaborat pentru a promova faptul că Politica de personal a Detaconcept Uitzendgroep BV implementează principiul menționat la primul paragraf, și că angajaților permanenți, angajaților temporari și clienților/angajatorilor le sunt furnizate cu claritate informațiile cu privire la modul în care discriminarea intenționată și neintenționată poate apărea și cum să o prevină.
Codul de conduită se concentrează pe:
- Precizarea principiului nediscriminării;
- Aplicarea principiului egalității de șanse în ceea ce privește (potențiali) angajați temporari ai Detaconcept Uitzendgroep BV pe baza Codului de conduită al Detaconcept Uitzendgroep BV.

Punerea în practică a Politicii de nediscriminare

Responsabilitatea pentru punerea în aplicare a prezentei Politici de nediscriminare îi revine Detaconcept Uitzendgroep BV ca agenție de ocuparea forței de muncă. Detaconcept Uitzendgroep BV este responsabilă de dezvoltarea unei politici de nediscriminare. Punctul de plecare este întotdeauna alegerea celui mai potrivit candidat, prevenind discriminarea împotriva grupurilor minoritare și luând măsuri împotriva comportamentului discriminatoriu și a cerințelor rasiste din partea angajatorilor.
 

Notificarea Codului de conduită

Detaconcept Uitzendgroep BV se angajează să facă public Codul de conduită. Angajații permanenți, angajații temporari și clienții/angajatorii Detaconcept Uitzendgroep BV sunt informați despre conținutul Codului de conduită și, după caz, instruiți în aplicarea acestuia.

Evaluarea Codului de conduită

Codul de conduită este revizuit anual. 

Articolul 2 Interzicerea discriminării

Respingerea discriminării

În conformitate cu prevederile din Legea generală olandeză privind tratamentul egal (AWGB), Legea generală olandeză privind tratamentul egal pentru bărbați și bemei (WGB), Legea generală olandeză privind tratamentul egal pentru persoanele cu dizabilități sau boli cronice (WGBH/CZ) și Legea generală olandeză privind tratamentul egal în ocuparea forței de muncă (discriminare de vârstă) (WGBL), Detaconcept Uitzendgroep BV respinge discriminarea pe motive de sex, religie, credință, apartenență politică, rasă, naționalitate, orientare sexuală, stare civilă, dizabilitate sau boală cronică și vârstă.

Respingerea cerințelor sau dorințelor cu intenție discriminatorie

Opiniile sau preferințele clienților, ale angajaților lor sau ale partenerilor lor de afaceri nu sunt un motiv valid pentru excluderea unor persoane. Detaconcept Uitzendgroep BV va informa clienții și potențialii clienți, dacă este necesar, că nu vor coopera în îndeplinirea cerințelor sau dorințelor cu o intenție discriminatorie.

Articolul 3 Recrutarea și selecția

Egalitatea de șanse (Principiul oportunității egale)

În selecția personalului temporar și permanent, se asigură că toată lumea are șanse egale de selecție. Textele și imaginile care însoțesc reclamele nu trebuie să dea impresia că potențialii candidați aparținând unei anumite minorități au șanse reduse de selecție.

Evitarea prejudecăților împotriva minorităților etnice

Criteriile de selecție trebuie stabilite astfel încât să nu conțină niciun element de discriminare directă sau indirectă. Atunci când sunt formulate criterii, se acordă o atenție specială evitării prejudecăților și/sau discriminării împotriva candidaților.

Comentariile la testele psihologice

În cazul în care un solicitant trebuie să se supună unui test psihologic, se va ține cont de prejudecățile culturale care pot exista în astfel de teste. Acest lucru este, de asemenea, luat în considerare atunci când se realizează și se interpretează teste psihologice.

Recunoașterea diplomelor non-olandeze 

Diplomele non-olandeze sunt recunoscute în conformitate cu cele olandeze comparabile.

 

Politica preferențială pentru posturile vacante 

Detaconcept Uitzendgroep BV are dreptul să urmeze o politică preferențială cu privire la locurile de muncă vacante exclusiv pentru trei grupuri: femei, persoane aparținând unui anumit grup minoritar etnic sau cultural și persoane cu o dizabilitate sau boală cronică. Acest lucru este, însă, permis numai dacă scopul prezentei politici este de a pune persoanele aparținând acestor grupuri într-o poziție privilegiată, pentru a elimina inegalitățile. Detaconcept Uitzendgroep BV nu poate urmări o politică preferențială în ceea ce privește alte grupuri decât cele menționate mai sus - cum ar fi bărbații, persoanele care nu aparțin unui grup minoritar etnic sau cultural („nativii”). De asemenea, nu este permisă aplicarea unei politici preferențiale pe baza altor caracteristici personale. Politicile preferențiale sunt supuse unor cerințe stabilite în Legea generală olandeză privind tratamentul egal și Legea generală olandeză privind tratamentul egal pentru persoanele cu dizabilități sau boli cronice. 
Detaconcept Uitzendgroep BV se ghidează numai după dispoziții funcționale, cu respectarea cuvenită a dispozițiilor legale privind recrutarea, selecția și punerea la dispoziție a angajaților temporari ai agenției.
Detaconcept Uitzendgroep BV va informa clientul/angajatorii că legea interzice cooperarea în vederea îndeplinirii cerințelor sau cererilor cu intenție discriminatorie.
Detaconcept Uitzendgroep BV se va asigura că relațiile deschise sunt concepute astfel încât să nu indice nicio preferință de sex și vârstă. În măsura în care se face o excepție pe baza unei legislații de tratament egal, acest motiv va fi indicat în mod explicit în momentul în care se oferă locul de muncă.
Detaconcept Uitzendgroep BV nu are voie să pună întrebări cu privire la caracteristicile personale, cum ar fi sarcină, dizabilitate sau boală cronică și istoric medical în faza de selecție, cu excepția cazului în care acest lucru este permis, prin excepție, în baza legislației privind tratamentul egal.

Articolul 4 Gestionarea personalului 

Discriminarea nu trebuie să reprezinte un factor în evaluarea performanței angajaților. Criteriile stabilite pentru a determina dacă angajații pot participa la educație, formare sau cursuri trebuie să se stabilească astfel încât să nu conțină niciun element de discriminare directă sau indirectă. Criteriile stabilite pentru politicile de carieră sau de mobilitate trebuie să se stabilească astfel încât să nu conțină niciun element de discriminare directă sau indirectă.

Articolul 5 Plecări

Motivele de concediere sau cele care fac ca un contract de muncă să nu mai fie reînnoit nu pot fi legate de culoarea pielii, naționalitate sau originea etnică a salariatului.

Articolul 6 Măsuri pentru prevenirea discriminării

Nu trebuie să existe nicio discriminare în interacțiunea zilnică. Toți cei de la Detaconcept Uitzendgroep BV se tratează reciproc în mod egal. Toată lumea trebuie să se poată simți ca acasă în companie.

Articolul 7 Penalizări

Managementul Detaconcept Uitzendgroep BV poate lua măsuri disciplinare și poate raporta la poliție încălcarea legii privind comportamentul discriminatoriu în conformitate cu descrierile juridice relevante.

Articolul 8 Procedura de sesizare 

Personalul Detaconcept Uitzendgroep BV are obligația să urmeze Codul de conduită. Plângerile angajaților, angajaților temporari ai agenției și clienților cu privire la discriminare sunt tratate cu cea mai mare atenție posibilă în orice moment.
Reclamațiile includ:
- provocare verbală sau fizică;
- probleme de comunicare și înțelegere;
- diferențe de fond cultural sau de comportament. 

Entități interne:

Puteți contacta diverse persoane din cadrul organizației. 
- superiorul imediat, sau alt superior
- colegi, atât imediați, cât și din alte departamente
- RU
- consilier
- medic de medicina muncii (Arbo)

Entități externe:

Puteți contacta diverse entități din afara organizației.
- Poliție
Raportarea la poliție. Acest lucru se poate face doar pe motive penale. Puteți face o programare prin telefon la 0900-8844 sau completând formularul de contact online.
- Website - www.discriminatie.nl . Acest site web arată cum puteți raporta discriminarea în câțiva pași. Veți găsi informații despre discriminare, un ghid de raportare și detaliile de contact ale organizațiilor relevante.